Nedan kan Du se en del av det som tas upp i min Trum & Slagverksskola!

 

Grundläggande notläsning

Noter
&
Pauser

 

Ett exempel
på hur en lektion ser
ut i min bok.

 

Alla lektioner avslutas med
en etyd.

Etyden skall i första hand ses som en
sammanfattning, men kan också
användas som ett uppspelningsstycke!

Bastrumman kan till en början främst
ses som ett komplement!

 

Grundläggande handteknik

Ytterligare ett exempel
på hur en lektion ser ut
i min skola.

Förutom 9-slagsvirvel
behandlas även 5-, 7-,
13-, och 17-slagsvirvel!

 

En del av ett
av de fem
solo som finns
i boken.

Precis som etyderna är
solona "sammanfattande"
fast de spänner över större
områden.

Svårighetsgraden stiger ju längre man kommit.

Perfekta för uppspel!

 

Återigen en lektion.

Även sextondels- och
fjärdedelstrioler finns det gott om övningar med!

 

Boken har också fem duetter
av skiftande svårighetsgrad.

Som synes är detta en del
av den sista.

Även dessa är tänkta som sammanfattande uppspelsstycken!

 

Accenter behandlas också.

Sextondelar som synes,
men också trioler.

 

Ett exempel
på en övning
med flam.

 

Ruff är också
viktigt att kunna!

 

En av de elva rudimenten som tas upp!

 

Marschtrumslagning

Svenskt inslag till marsch!

Då marsch-musik ligger
mig varmt om hjärtat finns
här givetvis
flera olika inslag!

 

I Karlshamns Musikkårer, där många av mina elever verkar,
används flera mellanmarscher.

Här syns de första 8 takterna i en av mellanmarscherna.

 

Trumset

Förutom Pop/Rock
finns det komp i ytterligare 18 stilar!

 

Bossa Nova är en
av de 18 stilarna!

 

För att verkligen bredda boken rekommenderar jag att man använder dess lektioner när man övar sig
i att göra fill!

 

Detsamma gäller i spel
med dubbla bastrummor!

Använd bokens lektioner och låt fantasin flöda!

 

Rytminstrument

En enkel rytm för ex. Tamburin!

 

Ett annat ex.
på rytmer för olika rytm-
instrument.

 

Förslag på
rytm för Triangel.

 

Slutligen
en rytm
för Guiro.

 

Malletinstrument

Slagverkare behöver
också kunna spela melodiskt slagverk.

I boken finner Du
durtonarter
upp till 6 förtecken samt olika övningar
för dessa.

 

Pukor

Pukor avhandlas
även de.

 

Musikaliska uttryck

Spelar man musik
är det viktigt att
veta hur den skall tolkas!

 

Ordlista

Under mina år som aktiv
slagverkare har jag stött på många
konstiga
ord på främmande språk.

Detta är en del...

Det skadar ju inte att veta
vad man skall spela på eller med ;-)