Peter Fältskog - en av landets mest anlitade slagverkare.

Sin utbildning som Slagverkspedagog och Slagverkssolist har han fått vid Musikhögskolan
i Malmö, där han har studerat för Ed Thigpen och den danske slagverksnestorn Bent Lylloff.

Han har under många år arbetat som slagverkslärare vid Musikhögskolan i Malmö och
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn, men anlitas
också ofta som frilansmusiker i de mest skiftande sammanhang t.ex:
Symfoniorkestrar, Jazzgrupper, Storband, Rockband etc.

Han har hörts och setts i många Radio och TV program och
hans spel finns representerat på åtskilliga skivinspelningar.

En mycket sympatisk och skicklig person/musiker!