Anledningen till att jag valt att ha med Arméns Musikkår
är självklart den att en av mina elever tjänstgjort i Amk!Linus Svensson
2006