Arméns Trumkårs sista framträdande var
2009 och de är numera, tyvärr, nedlagda.

 

Anledningen till att jag valt att ha med Arméns Trumkår är
självklart den att några av mina elever tjänstgjort i Trk!

 


Denna plakett tilldelades jag våren 2009 - en stor ära! :-)
Arméns Trumkår 1999/2000

 


Arméns Trumkår 1997/1998

 


Johan Franzén

1997/1998

 


Ola Lind

1997/1998

 


Mats Fastrup

1999/2000

 


Max Ganholt

2000/2001

 


Joel Svensson

2002/2003

 


Staffan Franzén
2003/2004

 


Peter Autio
2003/2004

 


Erik Håkansson
2007/2008

 


Ola Mårtensson
2007/2008

 


Tomas Blomström
2008/2009

 


Joakim Spogardh
2008/2009